مقالات

روز زن

روز زن

 

fu2936

روزي است كه من در ميابم هستي من از بانوي است كه مسبب زندگي است.

سرزميني است پر از مهر، عشق، وفا و صميميت

من دريافته ام سال ها بايد انديشيد تا دريافت كدام روز روز شما نيست در حالي كه تمام زندگي براي شماست.

به راستي زايش و زندگي از شماست

اميد و مهرورزي هديه شما به طفل و مردي است كه مجبور است در جامعه فاقد ان باشد.

در ادبيات هم براي همين زن به مهر بانو

افريننده مهر

و مرد به مهربان

نگهبان مهر

نام برده مي شود

 

مرد  بدون مهر

همانند باغبان خارستان است.

 

داستان زندگي
داستان افرينندگي است و به نظر من رابطه زن و مرد
زيبا ترين افرينش اين ارتباط است.

 

تلاشي براي درك هم  و لمس هم براي ساخت تصويري جاودانه از مهم ترين فرد زندگي

مهم ترين حس انسان

يعني حس لامسه شروع مي كند به تراش ذهن خود و خلق اثر جاودانه از مهم ترين فرد زندگي شان؛ تراش نقش فردي كه آرامش، عشق، و اميد را به او هديه داده است.

 

براي همين است كه

بايد گفت:

تمام وجودم شبانه در تلاش است كه جمله دوستت دارم را براي ذهن و جسم زيبايت معنا كند.

 

اين است مفهوم ارتباط البته   تلاشي است زيبا

مانند خلق اثر  بر روي شن هاي ساحل كه همواره موج  انرا به هم مي زند؛ بنابراين بايد به مانند كودك بازي گوش به موج دريا خنديد و در زمان عقب نشيني موج براي يك لحظه هم شده اثر و خلق جديدي بذاريم.

 

حتي براي زمان رفت و امد موج؛ اين است مفهوم زندگي؛ ذهن ما ساحل زيباست و كودكانه بايد خاطره بسازيم در اين ساحل، و نگران موج  نباشيم.

 

موج هم پاك كن زندگي است تلاش ما را براي سأختن دو چندان  و لذت بخش تر مي كند.

 

تقدم به بانوان  سرزمين ما

نوشته شده در گروه: پیام راز

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه