مقالات

روابط سالم و ناسالم

روابط سالم و ناسالم

بعضی ویژگی های رابطه سالم و ناسالم در زیر آمده است.

سالم :
-حمایت میکنم و متقابلا حمایت میشوم.
اعتماد دارم و متقابلا مورد اعتمادم.
احساس میکنم می توانم خودم باشم.
از نوع برخوردم در این رابطه خشنودم.
تعارضات، مشاجرات و تنش ها بگونه ای رضایت بخش بین ما حل میشود.
در مورد زندگیم ، خودم تصمیم میگیرم.
به نظرات هم احترام میگذاریم حتی اگر با آن ها موافق نباشیم.
در زمان بهبود از فقدان ها از من حمایت میکند
در کنارش امنیت دارم، حس میکنم ارزشمند و دوست داشتنی هستم.

ناسالم :
اغلب زیر ذره بینم و از من انتقاد میشود.
اغلب مراقب حرف زدن یا کارهایم هستم.
در کنارش احساس تنهایی بیشتری میکنم.
مسئولیت این رابطه همواره بر دوش من است.
احساس میکنم دوریم و حس نمیکنم نزدیک و صمیمی هستیم.
خودم را همواره بابت اشتباهاتم در رابطه سرزنش میکنم.
بحث هایمان به جاهای باریک میکشد و سطح تعارض بالایی داریم و حل کردن مسائل بینمان کار سختی است.
احساس میکنم در این رابطه نمیتوانم خودم باشم.
در زمان عبور از فقدان ها از من حمایت نمیکند.

ربکا ویلیامز
ذهن آگاهی در رفتارهای اعتیادآور
https://t.me/razmosaver

نوشته شده در گروه: روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه