مقالات

رهبری تحول آفرین در کسب و کار – مهتاب شمیرانی

مهتاب شمیرانی

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

رهبری تحول آفرین Transformational leadership یک نظریه رهبری سازمان است که بر مبنای آن رهبر با کارکنان جهت انجام تغییرات زیربنایی همکاری می‌کند. 

نوشته شده در گروه: گروه کسب و کار

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه