مقالات

دوازده کارکرد ذهن ناخودآگاه

۳

یک- کنترل احساسات

تمامی احساسات از جانب ذهن ناخودآگاه می آیند. ترس، اضطراب و تمامی احساسات دیگر که یک فرد تجربه می کند، نتیجۀ مستقیم عملکرد ذهن ناخودآگاه است. به همین دلیل به نظر می رسد احساسات از جایی که ما نمی دانیم بروز می کنند.

دو- کنترل اعمال غیرارادی بدن

تنفس، ضربان قلب، عرق کردن و دیگر اعمال غیرارادی بدن به طور مستقیم توسط ذهن ناخودآگاه کنترل می شود. در حالی که برخی از این اعمال را می توان آگاهانه هم تحت کنترل درآورد ولی در بیشتر مواقع آنها توسط ذهن ناخودآگاه انجام می پذیرد.

سه- طبقه بندی اعتقادات

ذهن ناخودآگاه مکانی است که باورها در آن ذخیره می شوند. باورهای انسان در مورد هر چیزی که باشد، در ذهن ناخودآگاه قرار می گیرد. به همین دلیل است که برخی از اعتقادات را، با وجود این که غیرمنطقی هستند، نمی توان به راحتی تغییر داد. (مانند ترس از غیرمنطقی از تاریکی)

چهار- ذخیره سازی حافظه

ذهن ناخودآگاه، مکانی است که حافظه در آن ذخیره می شود. تمامی وقایعی که انسان تجربه می کند از طریق ذهن ناخودآگاه به صورت حافظه ذخیره می شود.

پنج- رویاها از ذهن ناخودآگاه سرچشمه می گیرند

بیشتر رویاهای ما از طریق ذهن ناخودآگاهمان می آیند. برخی از دانشمندان بر این باورند که رویاهای انسان چیزی بیش از تفکر با صدای رسای ذهن ناخودآگاه نیست.

شش- مکانی برای عادات

ذهن ناخودآگاه انسان، عادات ناخودآگاه او را به صورت خودکار کنترل می کند. برای نمونه؛ رانندگی، پس مدتی برای هر کسی به یک عادت تبدیل می شود که در مورد انجام اعمال آن، نیازی به تفکر ندارد زیرا تمامی اعمال راننده به صورت خودکار در ذهن ناخودآگاهش انجام می پذیرد.

هفت- کنترل زبان بدن

در بیشتر موارد، زبان بدن هر شخصی به طور مستقیم توسط ذهن ناخودآگاه وی انجام می گیرد، مگر این که او تصمیم به مداخلۀ آگاهانه برای کنترل اعضای بدنش در هنگام صحبت کردن بگیرد.

هشت- مسئول عشق و نفرت

عشق و نفرت در نمونه از احساساتی هستند که توسط ذهن ناخودآگاه کنترل می شوند. احساسات دلی (شکمی) که ما به سرعت پس از ملاقات با کسی دریافت می کنیم، معمولاً از تجربیات و باورهای گذشتۀ ذهن ناخودآگاهمان سرچشمه می گیرد.

نه- کنترل هر چیزی که برای ما به شکل آگاهانه تبدیل نمی شود

ذهن خودآگاه مسئول هر چیزی است که ما آگاهانه متوجه می شویم در حالی که ذهن ناخودآگاه تمامی چیزهای دیگر را تحت کنترل خود دارد. اضافه کردن دو عدد و نتیجه گیری از آن توسط ذهن خودآگاه انجام می گیرد ولی احساس اضطراب پیش از ارائۀ آزمون به ذهن ناخودآگاه نسبت داده می شود.

ده- مسئول انگیزه

انگیزه تنها زمانی اتفاق می افتد که ذهن ناخودآگاه باور داشته باشد هیچ گونه انرژی برای آن به هدر نخواهد رفت. هنگامی که ذهن ناخودآگاه باور می کند که به راحتی می تواند کاری را انجام دهد، انگیزۀ انجام آن کار برای شما پدیدار می شود.

یازده- هدایت شما با استفاده از احساسات به سمت چیزهای مهم

ذهن ناخودآگاه با استفاده از احساسات به طور مستقیم انسان را به سمت چیزهای مهم هدایت می کند. برای نمونه؛ اگر شما آزمون مهمی در چند روز آینده داشته باشید، ذهن ناخودآگاهتان، به منظور ایجاد انگیزه، احتمالاً شما را مضطرب و سپس به مطالعه مجبور می کند.

دوازده- تعیین کنندۀ شماست

از آنجایی که ذهن ناخودآگاه ما باورها، رفتار و احساساتمان را طبقه بندی و کنترل می کند، تا حد زیادی تعیین کنندۀ شخصیت شما است. به همین دلیل بهترین راه برای تغییر یک فرد، هدف قرار دادن ذهن ناخودآگاه، و نه ذهن خودآگاه، است.

نوشته شده در گروه: تحلیل, روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه