مقالات

دعوای کارمد در مقابل همسر

دعوای کارمد در مقابل همسر

دکتر ارغوان اکبریان

مهارت حلی تعارض ، قاطعیت برخی اوقات نیاز به جدیت با محیط و اصراار به تغییرات درست دارد بشنویم چگونه این دعوای کارامد را مطرح کنیم

نوشته شده در گروه: رضایت زناشویی, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه