مقالات

دروسی که در سال سوم می آموزیم چه تاثیری در کنکور سراسری دارند؟

 

تعداد تست رشته تجربی

تعداد تست رشته ریاضی

فیزیک 3  /  نام فصل

3

ترمودینامیک

1

1

الکتریسیته

3

1

خازن

1

4

مدارهای الکتریکی

1

2

مغناطیس

1

2

القا

7

12

مجموع تست ها

 

 

تعداد تست رشته تجربی

تعداد تست رشته ریاضی

شیمی 3  /  نام فصل

4

4

استوکیومتری

4

4

ترمودینامیک

4

4

محلول

12

12

مجموع تست ها

  

 

تعداد تست رشته تجربی

تعداد تست رشته ریاضی

عربی 3  /  نام بحث

1

1

اعلال

1

1

مفاعیل

1-2

1-2

حال و تمیز

1-2

1-2

مستشنی و منادا

4-6

4-6

مجموع تست ها

نوشته شده در گروه: روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه