مقالات

درمان بی اشتهایی روانی

اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر علائم افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به اختلال بی اشتهایی عصبی: مورد پژوهی چهار بیمار

تلخیص: شقایق صادقی

اختلالات خوردن ، اختلالات پیچیده ای هستند که ریشه در مسائل روانی، اجتماعی و فرهنگی دارند. 

اختلالاتی که در آسیب شناسی روانی جزو اختلالات خوردن قرار گرفته اند عبارت اند از:

اختلال هرزه خواری، اختلال نشخوار، اختلال اجتناب/ محدودیت غذا، بی اشتهایی عصبی، پرخوری عصبی، اختلال خوردن به مقادیر زیاد،اختلالات خوردن ناشناخته.

در چهارمین و پنجمین مجموعه تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی آمریکا: بی اشتهایی روانی و پرخوری روانی به عنوان عمده ترین اختلالهای خوردن شناخته شده اند. 

بی اشتهایی عصبی به دلایل هیجانی (احساسی) روی می دهد. افراد مبتلا به این اختلالات اشتها یا علاقه خود به غذا را از دست نمی دهند بلکه به خود گرسنگی داده و در برابر داشتن وزن عادی و حداقل مقاومت می کنند.

این اختلال بیشتر در دختران نوجوان دیده می شود و شیوع آن بین ۱۶-۱۳ سالگی است و اغلب بعد از یک دوره زندگی پر استرس یا یک دوره ی رژیم غذایی افراطی آغاز می شود. شیوع این اختلال در زنان تقریباً ۱۰ برابر مردان است.

ویژگی اصلی این اختلال عبارت اند از: مقاومت در برابر حفظ حداقل وزن؛ ترس مرضی از چاق شدن؛ باور غلط درباره اندام که حتی در لاغری مفرط نیز فرد فکر می کند چاق است.  

اغلب تصور می شود که پایین آوردن وزن بدن و لاغر شدن یک موفقیت بزرگ، اما افزایش وزن و چاق شدن نتیجه بی ارادگی و کنترل نداشتن بر خود است حتی زمانی که افراد مبتلا به بی اشتهایی عصبی اعتراف می کنند که بیش از حد لاغر هستند، باز هم اهمیت مشکلات پزشکی ناشی از این حالت را انکار می کنند و تلاش آنها این است که از میزان چربی در نقاطی از بدن که فکر می کنند بیش از حد چاق هستند بکاهند. 

اختلالات خوردن سلامت عمومی نوجوانان را به مخاطره می اندازد. و رژیم غذایی سختگیرانه و گرسنگی دادن به خود باعث اختلالات جسمی و روانی می شود و در نتیجه مرگ و میر خودکشی بالای ناشی از اختلالات روانپزشکی نقش مهمی دارد. 

در پژوهش های انجام شده اخیر مشخص شد که اختلالات خوردن با افسردگی، اختلالات اضطرابی، استرس و اختلال مصرف مواد رابطه دارد. 

ویژگی های شخصیتی متعدد افراد مبتلا به اختلالات خوردن شامل: کمال گرایی، خجالتی بودن، عدم ثبات هیجانی، نوروتیسم، عزت نفس پایین، توجه بیش ازحد به حس های فیزیکی، احساسات منفی یا افسردگی، وابستگی به دیگران یا عدم اعتماد به نفس است که باعث پایین آمدن سلامت روانی افراد مبتلا شده است.

یکی از روش های درمانی که به نظر می رسد برای مقابله با دردهای ناشی از هیجانات و اختلالات خوردن مؤثر باشد، رفتار درمانی دیالکتیکی است. این روش ترکیبی از روش های مربوط به درمان های حمایتی، شناختی و رفتاری است. 

چهار مؤلفه مداخله ای را در شیوه درمان گروهی مطرح می کند: ذهن آگاهی، تحمل پریشانی به عنوان مؤلفه های مبتنی بر پذیرش و تنظیم هیجانی و کارآمدی بین فردی به عنوان مؤلفه های مبتنی بر تغییر. 

ابزار پژوهش

مصاحبه بالینی بر مبنای راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی انجمن روانشناسی آمریکا، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس که مجموعه ای از سه مولفه خود گزارش دهی برای ارزیابی حالات عاطفه منفی در افسردگی، اضطراب و استرس است. 

آموزش رفتار درمانگری دیالکتیکی: رفتار درمانگری دیالکتیکی به عنوان یک درمان حمایتگرانه ارائه می شود که مستلزم یک ارتباط مشترک و قوی میان درمانجو و درمانگر است. درمانجویان در رفتار درمانگری دیالکتیکی استاندارد سه شکل اصلی درمان را دریافت می کنند: درمان انفرادی، گروه مهارتها و ارتباط تلفنی. 

در گروه مهارت ها که به صورت کلاس های مشاوره گروهی است دو مهارت بسیار مهم به درمانجویان آموزش داده می شود که عبارت اند از: تحمل درماندگی، با افزایش انعطاف پذیری و ارائه راه های جدید تعدیل آثار شرایط ناراحت کننده، به فرد در کنار آمدن بهتر با وقایع دردناک کمک میکند. و ذهن آگاهی، با تمرکز کمتر بر تجربیات دردناک گذشته یا وقایع احتمالی وحشتناک آینده کمک می کند تا فرد لحظه فعلی را کامل تر تجربه کند. ذهن آگاهی ابزار غلبه بر قضاوت های همیشگی و منفی درباره خود را در اختیارتان قرار میدهد.

پی نوشت: از تکنیک های مکمل مانند تحریک مغزی برای اصلاح ولع و اشتها جدیدا استفاده می شود. همچنین از بتاوان برای کاهش اضطراب چاقی و رفع تصویر بدنی می توان بهره گرفت.

Refrence:

۱٫ Ganji M. Abnormal psychology based on DSM-5. Tehran: Savalane pub; 2014. (Persian) 2. Association AP. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). ۵th Ed: American Psychiatric Pub; 2013. 3. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorder. (3rd edn_revised).Washington DC; 2000. 4. Ann M, Sheri L, Johnson L. Abnormal psychology. 12th Ed. John Wiley and Sons; 2015. 5. Sadock BJ, Sadock AS, Sadock PRB. Kaplan and Sadock comperehensive Text book of psychiatry; 2012. 6. Reichborn-Kjennerud T, Bulik C, Sullivan P, Tambs K, Harris J. Psychiatric and medical symptoms in binge eating in the absence of compensatory behaviors. Obesity Res 2004; (12): 1445-54. 7. Harris EC, Barraciough B. Excess mortality of mental disorder. Brit J Psychiatr. 2012; (173): 11- 53. 8. VaillantGE. Adaptation to lif

۲٫ . Salbach-Andrae H, Bohnekamp I, Pfeiffer E, Alec L, Miller AL. Dialectical Behavior Therapy of Anorexia and Bulimia Nervosa among Adolescents: A Case Series. Cogn Beha Prac 2008; (15): 415-25. 13. Zamani N, Habibi M. Comparison effectiveness of Dialectic Behavioral Therapy and Cognitive Behavior Therapy on mental health in the mother of Children with Special need’s. J Res Health Soc Develop Health Promotion Research Center; 2015. 14. Lovibond PF, Lovibond SH. The structure of negative emotional states: Comparison of the Depression Anxiety stress Scale (DASS) with the Beck Depression and Anxiety Inventories. Behav Res Ther 1995; 33(3): 335-43 15. Antony MM, Bieling PJ, Cox BJ, Enns MW, Swinton RP. Psychometric properties of the 42- item and 21-item version of the depression anxiety stress scale in clinical group and a community sample. Psychol Assess 1998; 2: 176-81. 16. Samani S, Jokar B. Reliability and validity of depression, anxiety, and stress scale-DASS. J Soc Sci Mumanistics 2007

۳٫ شهرام مامی-شیرین ابراهیمیان-شیرین سلطانی

نوشته شده در گروه: مقاله

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه