مقالات

خانواده سالم

دکتر مرضیه شیرزاد

خانواده سالم

خانواده اولین نهاداجتماعی است که فرد در آن حضور دارد. سلامت خانواده تاثیر مستقیم بر سلامت جامعه دارد. نقش خانواده بر شخصیت کودک به خصوص در سال های اولیه زندگی انکار ناپذیر است. فرزندان سلامت، جامعه ای سالم تر را شکل می‌دهند. این تاثیر به قدری زیاد است که برخی جرم شناسان این موضوع را عامل سلامت یا بیماری فرد می‌داند. کودکان برای داشتن سلامت روانی و اجتماعی نیاز به ارامش و امنیت در خانواده سالم دارند.

نوشته شده در گروه: تحلیل, رضایت زناشویی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه