مقالات

خانم ها از مکانیسم مغزاقایان بیشتر بدانید?

[ Voice message ]
خانم ها از مکانیسم مغزاقایان بیشتر بدانید?
علاقه به ازدواج
ریاست
پدر شدن
دفاع از قلمرو
ترس از تنهایی

صوتیدکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
https://telegram.me/razmosaver

نوشته شده در گروه: فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه