مقالات

تمام فرصت های پیشرفت خارج از محدوده آسایش قرار دارند.

photo_2017-09-21_12-52-34

تمام فرصت های پیشرفت خارج از محدوده آسایش قرار دارند.

?باید با این واقعیت کنار بیایید و آماده باشید که محدوده آسایش خود را ترک کنید تا بتوانید موفقیت را تجربه کنید.
WHO

نوشته شده در گروه: پیام راز

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه