مقالات

تقویت ارتباط با دیگران

تقویت ارتباط با دیگران

دکتر جلال مرادی

برای برقراری ارتباط با دیگران و پرورش مهارتهای ارتباطی مهارت هایی لازم است که با یادگیری آنها به راحتی میتوانید با دیگران ارتباط موثرتری برقرار کنید.

نوشته شده در گروه: فیلم های روانشناسی, مهارت های زندگی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه