مقالات

تشخیص و درمان بی مهارتی ارتباطی

تشخیص و درمان بی مهارتی ارتباطی

دکتر میثم رضایی

🔵نقشه مغزی و بتاوان

🔵مراجع:خانم

🔵تشخیص:
تشخیص :بی مهارتی
مهارت های میدانی و عدم تمرکز عمیق

🔵نقشه دوم بعد از ۲۰ جلسه بتاوان🔵

🔵بتاوان تراپی:

۳ جلسه دلتا
۳ جلسه low alpha
10 جلسه mid beta
4 جلسه high beta
و هفته ای یکبار تایم مشاوره

🔷ارائه خدمات مشاوره حضوری و آنلاین
🔷️مرکز خدمات مشاوره روانشناسی راز منا

نوشته شده در گروه: بتاوان, دستگاه مکمل درمان, نقشه مغزی brain map

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه