مقالات

تشخیص نقشه مغزی و درمان اضطراب با بتا وان

🔵🔵نقشه مغزی و بتاوان

🔵تشخیص:
مراجع:خانم

اختلال خواب به علت نداشتن آرامش ذهنی
نشخوار فکری
اختلال اضطرابی منتشر

(تمرکز و دقت و توانایی حل مسئله با تطبیق سن و جنس، قابل قبول است.
تشخیص OCD با توجه به این نقشه چندان مطرح نیست.)

🔵درمان:
۲۰ جلسه بتاوان تراپی:

۱۰ جلسه high Alpha سمت چپ پشت سر
۱۰ جلسه High Beta سمت چپ جلوی سر

🔷ارائه خدمات مشاوره حضوری و آنلاین
🔷️مرکز خدمات مشاوره روانشناسی راز منا

نوشته شده در گروه: بتاوان, دستگاه مکمل درمان, نقشه مغزی brain map

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه