مقالات

تست سنجش افکار خودکشی بک

تست سنجش افکار خودکشی بک

تست افکار خودکشی بک جزء معروف ترین آزمون ها برای ارزیابی آمادگی برای خودکشی و یا قصد اقدام به خودکشی می باشد.
تست خودکشی بک آزمونی ۱۹ سوالی است که برای سنجش نگرش ها، رفتارها و برنامه ریزی جهت اقدام به خودکشی در طی هفته اخیر مورد استفاده قرار می گیرد. این تست تمایلات فعال و غیرفعال برای خودکشی، احساس عدم کنترل، مدت و فراوانی افکار خودکشی، میزان آمادگی جهت اقدام برای خودکشی را مورد سنجش قرار می دهد. زمان لازم برای انجام این آزمون ۱۰ دقیقه است. به طور کلی در این تست می توان خطر بروز خودکشی را در سه بخش در نظر گرفت:

داشتن افکار خودکشی

آمادگی برای خودکشی

قصد اقدام به خودکشی

تست خودکشی بک که یکی از معروف ترین آزمون های این حوزه می باشد می تواند برای موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد:

چک باکس غربال گری افراد با افکار خودکشی

چک باکس بررسی پاسخ بیماران به درمان

چک باکس بررسی افکار خودکشی افرادی که افسردگی دارند.

چک باکس مانیتورینگ باورهای منفی افراد پس از آموزش

چک باکس پژوهش ها و مطالعات علمی
🔷ارائه خدمات مشاوره حضوری و آنلاین
🔷️مرکز خدمات مشاوره روانشناسی راز منا

نوشته شده در گروه: آزمون ها

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه