مقالات

تست بهزیستی روانی ریف

تست بهزیستی روانی ریف
مدل شش عاملی بهزیستی روانشناختی نظریه ای است که توسط کارول ریف تهیه شده است و شش عاملی را که می تواند در بهزیستی، رضایت و شادی ذهنی فرد تأثیر بگذارد، شناسایی می کند. بهزیستی روانی شامل روابط مثبت با دیگران، تسلط شخصی، خودمختاری، پذیرش خود، احساس هدف در زندگی و رشد و تکامل فردی است.

کاربردهای تست بهزیستی روانی ریف

تست بهزیستی روانی ریف جهت سنجش ۶ مولفه اصلی بهزیستی مورد استفاده قرار می گیرد. از این تست می توان برای موارد زیر استفاده نمود:

تعیین میزان بهزیستی

اقدام برای افزایش بهزیستی

مشاوره تحصیلی

مشاوره شغلی و افزایش عملکرد

مشاوره فردی جهت موفقیت و خودشکوفایی

پژوهش ها و مطالعات علمی

🔷ارائه خدمات مشاوره حضوری و آنلاین
🔷️مرکز خدمات مشاوره روانشناسی راز من

نوشته شده در گروه: آزمون ها

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه