مقالات

به نیاز رشدی کودکان، نیازهـای غذایـی دختـران نوجـوان، زنـان بـاردار و مـادران شـیرده و افـراد سـالمند حساس باشید.

FFA35ED2-E302-4805-B43D-09D5EDF482E5

برای پایـان دادن بـه گرسـنگی،تحّقـق امنّیـت غذایـی و تغذیـۀ بهتـر:
به نیاز رشدی کودکان، نیازهـای غذایـی دختـران نوجـوان، زنـان بـاردار و مـادران شـیرده و افـراد سـالمند حساس باشید.
خانواده ها از طریق اموزش به رشد و نیاز های غذایى این قشر توجه نمایند.
در صورت ناتوانی این افراد اطرافیان نزدیک به سلامت و حمایت انها بدون واسطه اقدام نمایند.
دکتر جلال مرادی
https://t.me/razmosaver

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه