مقالات

برنامه های زنده در اینستاگرام

برنامه لایو مرکز ا تاریخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۰ تا ۱۷/۰۴/۱۴۰۰
ساعت ۱۷:۱۰ الی ۱۷:۴۵
یکشنبه ۱۴۰۰٫۴٫۱۳خانم ابراهیمی موضوع قاطعیت در رابطه

دوشنبه ۱۴۰۰٫۴٫۱۴ دکتر خزایی موضوع رهبری اقیانوس آبی

سه شنبه ۱۴۰۰٫۴٫۱۵دکتر مرادی موضوع انسان ،جنسیت،انتخاب :حق داشتن اگاهی جنسیتی

چهارشنبه ۱۴۰۰٫۴٫۱۶خانم دکتر امین زاده سلوک با شروع دوران نوجوانی

نوشته شده در گروه: پیام راز

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه