مقالات

برنامه لایو های تیر ماه تا ریخ ۲۶ الی ۳۱

لایوها از روز شنبه ۴٫۲۶الی ۴٫۳۱

شنبه ۲۶، ۴
دکتر لیلا علاقبند
موضوع :طرحواره هات رو بشناس و تغییر بده
dr_lili_alagheband
یکشنبه ۴٫۲۷خانم صدیقه ابراهیمی
موضوع : قاطعیت

@seddigheh.ebrahimi

دوشنبه ۴٫۲۸دکتر بابک خزایی
موضوع :نزدیک بینی بازاریابی

@babakkhazaee.official

سه شنبه ۴٫۲۹ دکتر جلال مرادی
موضوع :انسان ,جنسیت ،انتخاب: تکامل جنسیتی و پیام های جنسی در انسان

@dr.jalalmoradi9490

چهارشنبه ۴٫۳۰دکتر مریم امین زاده
موضوع :شخصیت ضد اجتماعی

@dr.tabrizi5

پنجشنبه ۴٫۳۱ خانم مهتاب شمیرانی
موضوع :پروسه مصاحبه از دیدگاه کارفرما

@hrmshemirani

نوشته شده در گروه: پیام راز

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه