مقالات

برنامه ریزی تحصیلی

برنامه ریزی تحصیلی

زینب جعفری فر

برنامه ریزی تحصیلی سبب می‌شود افراد راه رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت تحصیلی خود را روشن کنند. رسیدن به موفقیت تحصیلی، نیازمند مطالعه مستمر و البته برنامه ریزی شده است. یک برنامه ریزی درست، اصولی و منسجم می‌تواند مسیرتان را در رسیدن به موفقیت تحصیلی آسان کند؛ چراکه برنامه ریزی مسیر رسیدن به هدف را هموار می‌نماید.

نوشته شده در گروه: فیلم های روانشناسی, گروه تحصیلی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه