مقالات

برنامه ریزی برای سال نو

سال 94

سال 93 در حال تمام شدن است. بهتر است همانند خانه هایمان ، افکار و برنامه هایمان را نیز مرتب و روان تکانی کنیم. و نیز برای سال جدید و اهدافمان برنامه ریزی نماییم.

فردی که با برنامه و هدف وارد سال جدید یا یک موقعیت جدید می شود از احساس رضایت و شادابی بیشتری نسبت به دیگری برخوردار است.

برنامه ریزی و هدف گذاری باعث احساس امیدواری و باور به زنده بودن در فرد می شود و فرد را به زندگی امیدوار می کند.

برنامه‌ریزی، فرایندی برای رسیدن به اهداف است. بسته به فعالیت‌ها، هر برنامه می‌تواند که بلندمدت، میان‌مدت یا کوتاه‌مدت باشد. برای افرادی که در جستجوی حمایت‌های بیرونی هستند، برنامه ریزی، مهمترین و کلیدی‌ترین سند برای رشد است. برنامه ریزی می‌تواند، نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصت‌های پنهان بازی کند. برنامه‌ریزی به پیش بینی آینده و ساختن آینده تا حدودی قابل تصور کمک می‌کند. آن پلی است بین آنجایی که هستیم و آنجایی که می‌خواهیم برویم. برنامه‌ریزی به آینده می‌نگرد.

برنامه‌ریزی یا طرح‌ریزی یعنی اندیشیدن از پیش. متخصصین از زوایای متعدد برای برنامه‌ریزی تعاریف متعددی ارائه کرده‌اند که برخی از آنها از این قرار است:

 1. تعیین هدف، یافتن و ساختن راه وصول به آن،
 2. تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کارهایی باید انجام گیرد،
 3. تجسم و طراحی وضعیت مطلوب در آینده و یافتن و ساختن راه‌ها و وسایلی که رسیدن به آن را فراهم کند،
 4. طراحی عملیاتی که شیئی یا موضوعی را بر مبنای شیوه‌ای که از پیش تعریف شده، تغییر بدهد.

برخی از مزایای برنامه ریزی عبارتند از:

 1. افزایش احتمال تحقق اهداف فردی
 2. ایجاد فرصتِ اجرای منظم تصمیم‌ها
 3. صرفه اقتصادی
 4. انطباق با شرایط متغیر محیطی
 5. استفاده صحیح از منابع
 6. فراهم شدن ابزارهای کنترل
 7. امکان سنجش میزان پیشرفت
 8. آگاهی از اهداف و نقش خود
 9. تقویت کار
 10. رسیدن به اهداف شخصی

برآیند نسبتاً کلی از مراحلی که برای فرایند تصمیم گیری در متون مختلف طرح شده است را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

 1. اطمینان از وجود نیاز به تصمیم
 2. تعیین معیارهای تصمیم گیری
 3. تشخیص میزان اهمیت معیارها
 4. کشف راه حل‌ها
 5. ارزیابی راه حل‌ها
 6. انتخاب بهترین راه حل

بنابراین با رعایت موارد فوق برنامه و قراردادی با خود ببندید و مطابق برنامه جلو بروید.

باور:باور به تغییر

انگیزه: تمایل به تغییر

بینش: درک خود و رفتارها

اهداف: برنامه ریزی و هدف گذاری

تمرین: تمرین و یادگیری ( الگو)

حمایت: حمایت خانوادگی، دوستان و جامعه.

پاداش به خود: به خودتان جایزه بدهید.

جلال مرادی

روان شناس بالینی

نوشته شده در گروه: روانشناسی, مهارت های زندگی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه