مقالات

برای پایـان دادن بـه گرسـنگی،تحّقـق امنّیـت غذایـی و تغذیـۀ بهتـر: نسبت به تغذیه نوزدان و سن رشد انها حساس باشیم.

۵E186671-2794-4669-8830-6A2B81874883

برای پایـان دادن بـه گرسـنگی،تحّقـق امنّیـت غذایـی و تغذیـۀ بهتـر:
نسبت به تغذیه نوزدان و سن رشد انها حساس باشیم. هر کس حداقل هزینه یک نوزاد را در نزدیک محل زندگی خود به عهده بگیرد.
والدین نسبت به اطلاعات غذایی و رشد کودکان اموزش ببینند.

دکتر جلال مرادی
https://t.me/razmosaver

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه