مقالات

برای پایان دادن به فقر تلاش کنیم: از منابـع طبیعـی و دارایی عمومی حفاظت کنیم.

۷۰۲BE1E1-61A3-4B35-834C-5888BA9DBBDD

برای پایان دادن به فقر تلاش کنیم:
از منابـع طبیعـی و دارایی عمومی حفاظت کنیم.
در مقابل محیط زندگی و زیست خود مسئولیت پذیر باشیم. در پاکیزگی محل زندگی داوطلبانه عمل کنیم.
دکتر جلال مرادی

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه