مقالات

برای پایان دادن به فقر تلاش کنیم:برای حداقـل، بـه نصـف رسـاندن تعـداد مـردان، زنـان و کودکانـی کـه در فقـر زندگـی میکننـد

photo_۲۰۱۸-۰۵-۳۱_۲۰-۲۶-۴۹

برای پایان دادن به فقر تلاش کنیم:
برای حداقـل، بـه نصـف رسـاندن تعـداد مـردان، زنـان و کودکانـی کـه در فقـر زندگـی میکننـد؛ سعی کنیم فقط و فقط به أطراف خودمان بیشتر توجه کنیم.
دقت داشته باشید، در ازای انجام کار به انها دستمزد بدهید تا شرافت و شخصیت انها رشد کند. به سالمندان و کودکان کمک عملی بکنیم و هر کاری که باعث استمرار انها می شود را باهاش مقابله کنیم.
دکتر جلال مرادی
https://t.me/razmosaver

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه