مقالات

اهمیت بیان خواسته ها به شکل درست

اهمیت بیان خواسته ها به شکل درست
حضور کلمات و امکان استفاده از زبان مادر, باعث می شود که کودک بتواند تا اندازه یی نیازهای خود را به شکل خواسته مطرح کند.آب می خوام,شیر میخوام,لالا دارم,اونو بده! در روی دیگر, مادر نیز خواسته هایی از,کودک دارد(این عروسک را بگیر،بنشین با اسباب بازیت بازی کن،دهنتو باز کن,گریه نکن) .کودک از کلماتی که آموخته استفادع می کند تا خواسته های خود را انتقال دهد.اما در عین حال می داند که برای گرفتن این خواسته ها باید به خواسته های مادر تن در دهد. در مواجهه با سوال “مادر از من چه می خواهد؟” کودک با چالش هایی نیز رو به رو می شود.کم نیستند مواقعی که خواسته های مادر به روشنی بیان نمی شوند.بچه ى خوبی باش!لوس نباش!حرف بد نزن! جملات آشنایی هستند که استفاده از آنها بسیار شایع است اما معنای آنها آنقدر واضح نیست.در عوض اگر کودک بشنود:”وقتی عصبانی هستی منو نزن یا وقتی مهمون میاد پشت من قایم نشو،بیا جلو سلام کن،یا این کلمه ای که گفتی اصلا کلمه ى قشنگی نیست”.جمله هایی که به وضوح یک رفتار مشخص را هدف می .گیرند,می تواند خواسته ى مادر را به طور روشن بفهمد.طبیعتا شرایط وقتی پیچیده تر می شود که مادر بدون اینکه هدف خود را بیان کند در صورت ارضا نشدن خواسته اش کودک را تنبیه کند.مثل اینکه کودک باید بتواند حدس بزند که خط قرمزهای تربیتی مادر چیست.یا اینکه مادر در چه حالی است یا از کودک چه انتظاری دارد.
زبان روشنگر است,اگر استفاده ى روشن گرانه ای از آن به عمل آید,در غبر اینصورت باعث ادامه پیدا کردن ابهامات می شود.
?????????
برگرفته از,زبان مادر(دکتر نهاله مشتاق)

فاطمه اسماعیل بیگی
روانکاو مرکز مشاوره راز

نوشته شده در گروه: روانکاوی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه