مقالات

انواع اهمال کاری

دکتر ارغوان اکبریان

🔻براساس معیارهای شناختی رفتاری۶مدل اهمال کاری وجود دارد:
۱-اهمال کاری اجتنابی:افرادیکه از انجام تکالیف و موقعیت استرس زا و اخبار بد دوری میکنند.
۲-اهمال کاری بی نظمی:این دسته افراد در برنامه ریزی و ساماندهی کارها مشکل دارند.
۳-اهمال کاری خود ناباور: این افراد از شکست و اشتباه کردن میترسند پس به دلیل عدم مدیریت احساسات منفی کاری را شروع نمیکنند
۴-اهمال کاری بین فردی:کسانی که توانایی نه گفتن ندارند قول انجام کار را میدهند اما در نهایت زیر قولشان میزنند.
۵-اهمال کاری همه یا هیچ:
افراد کمال گرا؛که فکر میکنند اگر نتوانند کاری را تمال و کمال انجام دهند بهتره اصلا شروع نکنند.
۶-اهمال کاری لذت جو:
کسانی که اگر حال و حوصله نداشته باشند کارهاشونو(هرچند مهم)انجام نمیدهند.

🔻اثرات منفی اهمال کاری:
اضطراب
عذاب وجدان و احساس گناه ناشی از انجام ندادن کارها
استرس
احساس ناتوانی و بی کفایتی
کاهش بهره وری
سرزنش خود
کاهش سلامت روان

نوشته شده در گروه: مصاحبه ها, مهارت های زندگی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه