مقالات

انسان وحشی مدرن

۷۳۵۷D068-25C7-4E6D-8766-6FB4FF843723

 

🔹️🔹️انسان وحشی مدرن🔹️🔹️

🔘پیدایش توحش تازه در نسل بشر

▫️امروزه در اطراف ما شواهد بسیار زیادی از مصرف و فراوانی به چشم می خورد: از انواع واقسام اشیا ، خدمات وکالاهای مادی که موجب نوعی جهش بنیادی دراکولوژی نوع بشرشده اند .

▫️به بیان دیگر، امروزه افرادمرفه مانند گذشته، بیش ازآن که درمحیط اطراف خودبادیگر انسانها سرو کار داشته باشند، با اشیا در ارتباط اند.روابط روز مره آنان، دیگر چندان با هم نوعان شان انجام نمی گیردوبراساس آمارها،باسیری صعودی،صرف دریافت کالاهاوپیامها ودست کاری درآنها میشود. مفاهیم محیط وفضا، بی شک از زمانی رواج بیش تری یافته اند که ما از دیگر انسانها فاصله گرفته ایم ، درنتیجه حضور آنها را کم تر احساس می کنیم و چندان طرف گفت و گوی آنها واقع نمی شویم و در مقابل، بیش تر زیر نگاه ساکت اشیای مطیع وتوهم انگیزی قرارداریم که همواره یک چیز را برای ما تکرار می کند و آن چیزی نیست جز بهت وحیرت، فراوانی مجازی و فاصله گرفتن از دیگران. همان گونه که کودکی که در میان گرگها بزرگ میشود به گرگ تبدیل میشود، ما نیزآرام آرام حالت ابزاری پیدامی کنیم . ما درعصر اشیا، زندگی می کنیم:
بارک ضربآهنگ آنها و براساس ظهور و افول پیاپی آنها زندگی می کنیم.

◾◾اشیا در زمره گیاهان و حیوانات نیستند. با وجود این، آنها درمااحساس نوعی پوشش گیاهی انبوه یاچیزی شبیه به جنگل رابه وجود می آورند که در آن انسان وحشی جدید دوران مدرن، به زحمت بازتاب های تمدن را می یابد. …..

💢 با وجود شکوه جلال ونیز کثرت و فراوانی شان، هرگز نباید فراموش کنیم که آنها حاصل یک فعالیت بشری و تابع قانون ارزش مبادله هستند، نه قوانین اکولوژیک طبیعی.

مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا:
تهران خیابان نلسون ماندلا (جردن) نبش خیابان تندیس پ ١۵١ طبقه ۴ واحد ١٣
٠٢١٢۶٢٠٢٩٧٠
٠٢١٢۶٢٠٢٩٧٢
ایمیل:
info@razmoshaver.com
@razmoshaver1
تلگرام:
https://t.me/razmosaver
سایت:
http://www.razmoshaver.com/

نوشته شده در گروه: روانشناسی, مقاله

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه