مقالات

انسان ، جنسیت ، انتخاب : حق داشتن آگاهی جنسیتی

گفتگوی دکتر جلال مرادی دکترای آینده پژوهی و روانشناس بالینی در خصوص انسان ، جنسیت ، انتخاب : حق داشتن آگاهی جنسیتی

نوشته شده در گروه: تحلیل, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه