مقالات

انتخاب هدیه

 

B0A5HC gift box wrapped present

کلیدهای جذابیت : هدیه ?

? یک هدیه خوب و باارزش هدیه ای است که بدون منظور و بدون توقع جبران داده شود.

?اگر هدیه تان باعث شود که دریافت کننده احساس فقرکند، هدیه ای واقعی نیست. بهتر است زیاد گران نباشد. زیرامردم به محض دریافت هدیه به فکر جبران آن می افتند

?هدیه یعنی محبت،هیچگاه پول جای هدیه را نمیگیرد. هدیه خریدن یعنی تو آنقدر برای من اهمیت داشته ای که قسمتی از وقتم را برای خوشحال کردن تو صرف کرده ام.

نوشته شده در گروه: پیام راز

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه