مقالات

انتخاب دوست

انتخاب دوست

دکتر جلال مرادی

دوستی رابطه محبت متقابل بین مردم است.

دوستی نوعی رابطه ، مثبت ، متقابل و اجتماعی است. دوستی، یک ارتباط رسمی و یا مادرزادی نیست و قابل اکتساب است.

ارتباط دوستانه از آشنایی صرف عمیقتر است. معمولاً دوستی در تداوم آشنایی و بدنبال تکرار تجارب مشترک و خوشایند پدید می آید.

این یک شکل قوی تر از پیوند بین فردی نسبت به یک آشنا یا یک معاشرت، مانند یک همکلاسی، همسایه یا همکار است.

در برخی فرهنگ ها، مفهوم دوستی به تعداد کمی از روابط بسیار عمیق محدود می شود. در بیشتر مکان ها یک فرد می تواند دوستان زیادی داشته باشد، به علاوه شاید یک رابطه شدیدتر با یک یا دو نفر، که ممکن است بهترین دوستان نامیده شوند داشته باشد.

موضوعیت دوستی در زمینه های دانشگاهی مانند ارتباطات، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، انسان شناسی و فلسفه مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه های آکادمیک مختلفی درباره دوستی ارائه شده است، از جمله نظریه تبادل اجتماعی، نظریه برابری، دیالکتیک رابطه و سبک های دلبستگی است. اگرچه اشکال زیادی از دوستی وجود دارد که برخی از آنها ممکن است از مکانی به مکان دیگر متفاوت باشد، ویژگی های خاصی در بسیاری از این پیوندها وجود دارد. چنین ویژگی هایی عبارتند از انتخاب با یکدیگر بودن، لذت بردن از زمانی که با هم سپری می شود، و توانایی ایفای نقش مثبت و حمایتی برای یکدیگر.

نوشته شده در گروه: تحلیل, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه