مقالات

استرس

[ Voice message ]استرس
سطح ١ بی خیالی
سطح ٢ معمولی
سطح ٣ موفقیت
سطح ۴ فرسودگی
سطح ۵ فوبی

دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
https://telegram.me/razmosaver

نوشته شده در گروه: اختلال های روانشناسی, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه