مقالات

1 دیدگاه

  1. رضا می 3, 2021

    چراوقتی عمویم ازم من سوال درسی میپرسد نمیتوانم جواب دهم اما اگرفرد دیگری همان سوالات رابپرسدمیتوانم جواب دهم

    پاسخ:
    دلیل آن استرس است به دلیل فشار موجود و احساس شرم یا ترس از عمو امکان پرسش و پاسخ برایتان سخت می شود.

    پاسخ

ارسال دیدگاه