مقالات

از طعم شیرین زندگی مشترک لذت ببرید/ زنان و مردان چه نیاز هایی دارند؟

طعم شیرین زندگی مشترک

زنان و مردان تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند، اگرچه به عنوان نوع انسان مشترکات زیادی نیز دارند. زنان و مردان در زندگی مشترک خود نیاز های روانشناختی متفاوتی دارند که ریشه گرفته از ویژگی های جنسیتی آنها است و خود را به شکل نیازها و یا گرایشه های روانی در ارتباط نشان می دهد.

آنچه زنان می خواهند:

نظر خواهی

یکی از نقاط عطف زندگی زنان در نظر خواهی نهفته است. آنان دویت دارند نسبت همسر خود را با پدیده های مختلف کشف کنند و برای این موضوع از ابزار زبان استفاده می کنند. دوست دارند راجع به موضوعات مختلف صحبت کنند و نظر همسر خود را نسبت به موضوع جویا شوند

درک

زنان نسبت به درک شدن حساس هستند. آنها نیاز دارن که احساس کنند از طرف همسرشان درک می شوند. در نظر گرفتن احساسات و نظر آنها به این احساس کمک زیادی می کنند. یکی راه های معمول برای ایجاد این احساس حساس بودن نسبت به خواسته ها و درد و دل آن ها است. مردانی که وقت مناسبی برای گوش کردن به صحبت های همسرشان اختصاص می دهند، این احساس را به همسرشان هدیه می کنند.

امنیت

یکی از نیازهای اساسی روانشناختی برای انسان، احساس امنیت است که در زن ها به صورت ویژه ای خود را نشان می دهد. در طول تاریخ نوع تعامل مردها با طبیعت و توانایی های بدنی آنها، دست یابی به احساس امنیت را تسهیل کرده است اما زن ها برای احساس امنیت به چیزهای بیشتری نیاز دارند. آنها نیازدارند که دوست داشته شوند، به آنها توجه شود و در موقعیت های مهم در کنارشان حضور جسمانی و روانی وجود داشته باشد.

مردها  بایستی احساس امنیت را به همسرشان انتقال دهند، این احساس نتیجه توجه و دلگرمی است، نتیجه احساس درک شدن و محبوب بودن است.

احترام

زنان دست دارند به آنها احترام گداشته شود و حضور آنها را به عنوان یک انسان تایید کنند. آنها دوست دارند خواسته ها و نظرشان را اعمال کنیم و در جمع به حضور آنها احترام بگذاریم و تاییدشان کنیم.

آنچه مردها می خواهند

قدردانی

وقتی مردی ازدواج می کند، دوست دارد بخاطر زحمت هایی که می کشد از او قردانی شود. این موضوع با بچه دار شدن بیشتر می شود، چون مردها بیشتر کار می کنند و حتی گاهی خانه دور می شوند و عملاً از خانواده بودن منفعتی نمی برند.

قدردانی از مردها به آنها شوق و نیرویی جدید برای کار کردن می دهد.

مقبولیت

برای مردها بسیار مهم است که نزد همسر و فرزندانش مقبولیت داشته باشد. چیزی که مردها را بسیار ناراحت می کند مقایسه اشتباه او با دیگران است. او همه تلاش را برای بهبود زندگی می کند اما وقتی او را با کسی مقایسه می کنید، موجودیتش را انکار می کنید.

اعتماد

مردها دوست دارند به آنها اعتماد بشود. نشانه های این گرایش را در کلام آنها زیاد می بینیم” خیالت تخت مشکل را حل می کنم” ” نگران نباش اون با من”. این جملات به صورت یک نقش مردانه، ریشه در جایگاه مرد در حل مشکلاتی دارد که در طول تاریخ بوسیله مردها حل می شده است. مرد دوست دارد اگر نقصی وجود دارد، همسرش از او حمایت کند تا او بتواند از عهده مشکلات بر بیاید. برای همین هم در زندگی زناشویی مرد دوست دارد همسرش به او اعتماد داشته باشد تا تاریخ را تکرار کند.

وقت نیازهای همسرمان را بشناسیم می توانیم با بر طرف کردن ها، از طعم شیرین زندگی مشترک لذت ببریم.

نوشته شده در گروه: روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه