مقالات

ارتباط بین لامسه و دیدن

لامسه و دیدن

همچنان که اطلاعات ما درمورد مغز انسان افزایش می یابد، محققان دریافتند زمانی که به شیء ای نگاه می کنیم، ذهن ما تنها این موضوع که” این شیء شبیه چه چیزی است؟” را پردازش نمی کند بلکه به یاد می آورد شیء مورد نظر از نظر حس لمسی شبیه چه جسمی است.

طبق تحقیق محققان دانشگاه جنوب کالیفرنیا، ارتباطی بین پردازش اطلاعاتی که از یک قسمت وارد مغز می شود و لمس که می تواند پیش بین شیء مورد نظر باشد، پیدا شده است.

تحقیقات پیشین نشان داده بودند که  ارتباطی بین مناطق شنیداری و بصری مغز وجود دارد. اسکن های طنین انداز مغناطیسی و برنامه های کامپیوتری برای توضیح بهتر کارکرد حافظه و تعامل آن با احساس به کار می رود.

در این تحقیق، محققان برای تصویر برداری از قسمت های مختلف مغز شرکت کننده هایی که مسئول پردازش احساس لمس با دیدن کلیپ ویدوئی از لمس شیء های مختلف بودند، از تصویر برداری طنین انداز عملکرد مغناطیسی(FMRI) استفاده کردند.

وقتی محققان داده های تولید شده از طریق اسکن را به برنامه های ویژه کامپیوتری دادند، کامپیوتر بر اساس واکنش بخش بساوایی قشر مخ افرادی که کلیپ ها را دیدند، پیش بینی کرد که شیء مورد نظر چه بوده است.

به گفته ی کسپر میر، سرپرست گروه تحقیقات، وقتی از مردم خواسته می شود تفاوت بین لمس یک قطعه آهن سرد و صاف، و خز یک بچه گربه را تصور کنند، آن ها می توانند به صورت تحت اللفظی این دو را در ذهن خود حس کنند.

وی افزود، همین ذهنیت در مورد اشیایی که ما در ویدئو کلیپ نشان داده ایم، اتفاق افتاد.

نتایج ما نشان می دهد که با تصور لمس اشیاء، همان مناطقی از مغز فعال می شوند که به هنگام لمس واقعی اشیاء فعال می شوند.

محققین بر این باورند که مغز انسان احساسات فیزیکی را گرفته و ذخیره می کند و آن ها را به هنگام دیدن تصاویر مرتبط، نشان می دهد.

به گفته ی آنتونیو دامازیو، هنگامی که فکری در مورد شیء ای خاص در ذهن شما حضور پیدا می کند، این تنها یک خواب ذهنی نیست. آن چیزی بیشتر از مجموعه ای از جزئیات در ذهن شما است؛ آن زنده شدن دوباره آن ها در مغزاست.

نوشته شده در گروه: روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه