مقالات

اختلال کژ تنظیمی خلق

 

اختلال بی نظمی خلق اخلال گر یا مخرب / اختلال کژتنظیمی خلقی ایذایی(DMDD)
Disruptive Mood Dysregulation Disorder
برای کودکان با تحریک پذیری مزمن وشدید مورد استفاده قرار می گیرد.

نوشته شده در گروه: فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه