مقالات

أیا نامزد های مورد نظر شما سواد سیاسی و اجتماعی دارند؟

۴

سواد سیاسی و اجتماعی
أیا نامزد های مورد نظر شما سواد سیاسی و اجتماعی دارند؟
همدلی
خدمت مداری
توسعه و بهبود روابط
نفوذ در قدرت
اگاهی سیاسی
دکتر جلال مرادی
صوتی
https://t.me/razmosaver/5491

نوشته شده در گروه: تحلیل, مصاحبه ها

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه