مقالات

آمار همسر آزاری در ایران

۸C00E38E-BEC7-4AD1-8B26-0C128CD06433

رئیس سازمان پزشکی قانونی:

* بیشتر نزاع های خانوادگی، معاینات در پزشکی قانونی مربوط به مدعیان همسرآزاری است

* بیشتر مراجعه کنندگان برای معاینات این نوع نزاع را بانوان تشکیل می دهند

* در سال ۱۳۹۵ آمار مراجعان همسرآزاری ۷۷ هزار و ۲۸۰ نفر بود ( ۷۴ هزار و ۱۸۰ زن و سه هزار و ۱۰۰ مرد) و در سال ۱۳۹۶ این آمار به ۸۱ هزار و ۷۲۹ نفر رسید (۷۷ هزار و ۵۹ زن و چهار هزار و ۶۷۰ زن)

* ۹۰ درصد مدعیان همسرآزاری را زنان و ۱۰ درصد باقیمانده را مردان تشکیل می دهند

* در کشور شاهد افزایش پنج و هشت دهم درصدی مراجعات نزاع همسرآزاری در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بودیم

* تا سال ۹۵ فقط ۵ درصد از مدعیان همسرآزاری را مردان تشکیل می دادند، اما در حال حاضر مدعیان مرد به رقم ۷ درصد افزایش یافته است.
https://t.me/razmosaver

نوشته شده در گروه: بیشتر بدانیم& بیشتر بخوانیم, پیام راز

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه