Responsive WordPress Theme by TrueThemes
مهارت های اموزشی و پشتیبانی

 

بخشی از خدمات مرکز در قالب آموزش و کارگاه های اموزشی صورت می گیرد.

متخصصان مرکز در قالب خدمات فردی و کارگاه های گروهی خدمات سلامت، آموزشی و سازمانی را به شرکت کنندگان انتقال خواهند داد.

شامل:

– مهارت های زندگی

– مهارت های انطباقی

– مهارت های مقابله ای

-مهارت های آموزشی و پشتیبانی 

– کار گاه کودک ، مادر و کودک و کودکان خاص

-کارگاه سایکو درام  

Responsive WordPress Theme by TrueThemes

 

Responsive WordPress Theme by TrueThemes
مشا وره های تخصصی 

 

مشاوره رابطه ای است پویا و با هدف که بر اساس مشارکت مشاور و مراجع بر نیازمندیهای مراجع انجام می گیرد . در این رابطه ، توجه به خود شناسی و خود تصمیم گیری از طرف مراجع مورد تاکید است.

شامل:

– مشاوره کودک و نوجوان

– مشاوره پیش از ازدواج و همسر گزینی

– مشاوره خانواده

– مشاوره شغلی

-کمیسیون کسب و کار 

 

 

Responsive WordPress Theme by TrueThemes
Responsive WordPress Theme by TrueThemes
روان درمانی ، دارو درمانی و دستگاه مکمل درمان

روان درمانی و دارو درمانی کاربرد آگاهانهٔ روشهای بالینی و دارویی است که از اصول روانشناسی و روانپرشکی رایج حاصل شده و هدف آن کمک به مراجعان است که رفتارها، شناختها، هیجانهای خود را در جهت درمان مطلوب تغییر دهند.

شامل:

– مصاحبه تشخیصی

– ارزیابی روانی

– طرح درمان

– خدمات روان درمانی

-خدمات دارو درمانی

– نقشه مغزی ، تحریک مغزی ، بتاوان تراپی و ….

تست ژنتیک

 

Responsive WordPress Theme by TrueThemes
 
آخرین مقالات
تشخیص و درمان بی مهارتی ارتباطی

تشخیص و درمان بی مهارتی ارتباطی

دکتر میثم رضایی

🔵نقشه مغزی…

اختلال های دفعی

اختلال های دفعی

دکتر جلال مرادی

🔵اختلال دفع در کودکان و بزرگسالان!

اختلال…

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطافپذیری شناختی، نشخوار فکری و تحمل آشفتگی در افراد با سردرد میگرن 

The effectiveness of acceptance and commitment therapy on cognitive flexibility, ru…