Responsive WordPress Theme by TrueThemes
مهارت های اموزشی و پشتیبانی

بخشی از خدمات مرکز در قالب آموزش و کارگاه های اموزشی صورت می گیرد.

متخصصان مرکز در قالب خدمات فردی و کارگاه های گروهی خدمات سلامت، آموزشی و سازمانی را به شرکت کنندگان انتقال خواهند داد.

شامل:

– مهارت های زندگی

– مهارت های انطباقی

– مهارت های مقابله ای

-مهارت های آموزشی و پشتیبانی

 

Responsive WordPress Theme by TrueThemes

 

Responsive WordPress Theme by TrueThemes
مشا وره

مشاوره رابطه ای است پویا و با هدف که بر اساس مشارکت مشاور و مراجع بر نیازمندیهای مراجع انجام می گیرد . در این رابطه ، توجه به خود شناسی و خود تصمیم گیری از طرف مراجع مورد تاکید است.

شامل:

– مشاوره کودک و نوجوان

– مشاوره پیش از ازدواج و همسر گزینی

– مشاوره خانواده

– مشاوره شغلی

-کمیسیون کسب و کار

 

Responsive WordPress Theme by TrueThemes
Responsive WordPress Theme by TrueThemes
روان درمانی و دارو درمانی

روان درمانی و دارو درمانی کاربرد آگاهانهٔ روشهای بالینی و دارویی است که از اصول روانشناسی و روانپرشکی رایج حاصل شده و هدف آن کمک به مراجعان است که رفتارها، شناختها، هیجانهای خود را در جهت درمان مطلوب تغییر دهند.

شامل:

– مصاحبه تشخیصی

– ارزیابی روانی

– طرح درمان

– خدمات روان درمانی

-خدمات دارو درمانی

 

Responsive WordPress Theme by TrueThemes
 
آخرین مقالات
نوروفیدبک

🔵نوروفیدبک یکی از روش های نوین درمانی است که در طی آن مغز دچار خودتنظیمی می‌شود…

سندروم نتیجه فوری

سندروم نتیجه فوری

افسانه نوری

سندروم نتیجه فوری و یا Immediate Outcome Syndro…

دستگاه نقشه مغزی

brain map

نقشه مغزی ابزاری است که می‌توان به کمک آن بسیاری از مشکلات…