نوبت دهی

مراجع محترم
شما می توانید برای دریافت وقت ویزیت هریک از متخصصان مجموعه به صورت حضوری و یا تلفنی از ساعت ۱۰ الی ۲۰ با مرکز روانشناسی و مشاوره راز در ارتباط باشید.
لازم به توضیح است با توجه به فشردگی  برنامه ی زمانی متخصصان، برای به حداقل رساندن زمان انتظار بهتر است چند روز پیش از زمان مورد نظر خود، برای دریافت وقت ویزیت با مرکز روانشناسی و مشاوره راز هماهنگی های لازم را به عمل آورید.
پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم

برای مشاهده روزمه  کلیک کنید.

۱- آقای دکتر جلال مرادی/ دکتری  مدیریت اینده پژوهی سلامت و کارشناس ارشد روانشناس بالینی   (روزمه )

٢- خانم دکتر مریم امین زاده / دکتری روانشناسی شخصیت  (روزمه )

٣-  آقای احمد شنایی / کارشناس ارشد روانشناسی  (روزمه )