مدیریت مرکز مشاوره

مهندس منا عسکری لویه

مدیر مالی و داخلی مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا

– کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

–   مدیریت مالی (سرمایه گذار)

– مدیر داخلی  مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا

– دارای مدرک بین المللی فن آوری سلامت و مدیریت بیمارستانی و مراکز درمانی

– دارای مدرک دوره مدیریت مرکز درمانی از جهاد دانشگاهی

– مدیریت برگزاری  پایگاه های تفریحی کودکان و نوجوانان

 

مدرک منا عسکری لویه

—————————————————————————————————-

دکتر جلال مرادیدکتر جلال مرادی

دکتری  مدیریت اینده پژوهی سلامت و کارشناس ارشد روانشناس بالینی

مدیر فنی مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا