متخصصان روانشناسی

 

دکتر جلال مرادیدکتر جلال مرادی

دکتری  مدیریت اینده پژوهی سلامت و کارشناس ارشد روانشناس بالینی

مدیر فنی مرکز

زمینه فعالیت: روانشناس خانواده، روانشناسی اختلالات بالینی،  کودک و نوجوان ، روانسنجی

 

وبلاگ تخصصی روانشناسی و آینده پژوهی

رزومه جلال مرادی

گواهینامه های تخصصی جلال مرادی

تقدیر نامه های جلال مرادی

 

 

 .

 .

 .

 

عکس مریم امین زاده

دکتر مریم امین زاده

دکتری روانشناسی شخصیت

زمینه فعالیت : مشاوره خانواده ، مشاوره قبل از ازدواج ، مشاوره کودک و نوجوان

 

گواهینامه های تخصصی مریم امین زاده

 

.

.

.

.

 

عکس آقای شناییاحمد شنایی

کارشناس ارشد روانشناسی

زمینه فعالیت : روانشناسی خانواده، اختلالات بالینی ، مشاوره پیش از ازدواج

 

رزومه احمد شنایی

گواهینامه های تخصصی احمد شنائی

انتصابات احمد شنایی

تقدریر نامه ها

 

.

.

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

استخدام پاره وقت روانشناس و مشاور

مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا

متخصصان روانشناسی و مشاوره دارای پروانه از نظام روانشناسی و مشاوره، در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند برای همکاری فرم خود را به مرکز روانشناسی و مشاوره راز ارسال نمایند.

شرایط:

۱ـ ارائه خدمات تخصصی در حیطه پروانه فعالیت و نیز دوره های معتبر

۲ـ رعایت اصول اخلاقی و منشور اخلاقی روان شناسان و مشاوران.

۳- حضور دائم در دفتر طبق روزها و ساعات مندرج.

۴- انجام تبلیغات و تامین مراجعان در ساعات مندرج.

 

لطفا در صورت دارا بودن شرایط فوق ، اطلاعات خود را به پیوست فرم تکمیل و به نشانی الکترونیکی ارسال نمایید.

تماس:

۰۲۱۲۶۲۰۲۹۷۲

ایمیل:

info@razmoshaver.com

لطفا فرم زیر را دانلود و اطلاعات خواسته شده را به پیوست برای مرکز ارسال نمایید.

فرم مصاحبه برای جذب درمانگر