مقالات

آرشیو برای فیلم های روانشناسی

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

[ Voice message ]
اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

تشخیص و درمان

صوتی

دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
https://telegram.me/razmosaver

http://razmoshaver.com/

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: اختلال های روانشناسی, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

اسیب شناسی ازدواج پنهان

[ Voice message ]
اسیب شناسی ازدواج پنهان
_ازدواج سفید
_ازدواج موقت
*کارکرد خانواده

صوتی

دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
https://telegram.me/razmosaver

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

عوامل موثر بر موفقیت زناشویی

[ Voice message ]
عوامل موثر بر موفقیت زناشویی
– انتخاب
– امادگی
– تعدیل خواسته ها
– سهیم سأختن طرف مقابل
– پذیرش انتقال از تجرد به تاهل

صوتی

دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
https://telegram.me/razmosaver

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

اختلال تیک

[ Voice message ]
*اختلال تیک
-نشانگان توره
-اختلال تیک حرکتی
-اختلال تیک صوتی
-تیک های گذرا

تشخیص و راه کار

صوتی

دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
https://telegram.me/razmosaver

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

خانم ها از مکانیسم مغزاقایان بیشتر بدانید?

[ Voice message ]
خانم ها از مکانیسم مغزاقایان بیشتر بدانید?
علاقه به ازدواج
ریاست
پدر شدن
دفاع از قلمرو
ترس از تنهایی

صوتی

دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
https://telegram.me/razmosaver

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

تاثیر بازی بر کودکان

تاثیر بازی بر کودکان

تعریف بازی
انواع بازی
کیدزانیا؟
شهر کودکان
و اهمیت ان

دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
https://telegram.me/razmosaver

توضیحات بیشتر:

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

تحلیل خالق پوکمن گو؛ تفاوت هنر وهم گرایی با اختلال وهم گرایی (اتیسم)

[ Voice message ]
تفاوت اختلال
وهم گرایی با
هنر وهم گرایی

تحلیل خالق پوکمن گو

دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
https://telegram.me/razmosaver

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: اختلال های روانشناسی, روانشناسی, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←
برگه 5 از 10 «34567»