مقالات

آرشیو برای اختلال های روانشناسی

مشکلات شغلی و عوارض ان بر کیفیت زندگی (Occupational Problems)

Occupational Problems Dsm5 مشکلات شغلی و عوارض ان بر کیفیت زندگی دکتر جلال مرادی مرکز روانشناسی و مشاوره راز صوتی https://t.me/razmosaver/5276 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: اختلال های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

خشونت جنسی نسبت به همسر یا شریک زندگی

Spouse or Partner Violence, Sexual خشونت جنسی نسبت به همسر یا شریک زندگی دکتر جلال مرادی مرکز روانشناسی و مشاوره راز صوتی https://t.me/razmosaver/5236 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: اختلال های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

خشونت فیزیکی با همسر یا شریک زندگی

خشونت فیزیکی با همسر یا شریک زندگی Spouse or Partner Violence, Physical DSM5 دکتر جلال مرادی مرکز روانشناسی و مشاوره راز ???????? صوتی https://t.me/razmosaver/5158 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: اختلال های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

کودک إزاری جنسی

Child Sexual Abuse Child Sexual Abuse, Confirmed (718) 995.53 (T74.22XA) Initial encounter ۹۹۵٫۵۳ (T74.22XD) Subsequent encounter Child Sexual Abuse, Suspected ۹۹۵٫۵۳ (T76.22XA) Initialencounter ۹۹۵٫۵۳ (T76.22XD) Subsequent encounter Other Circumstances Related to Child Sexual Abuse V61.21 (Z69.010) Encounter for mental health services for victim of child sexual abuse by parent V61.21 (Z69.020) Encounter for mental health […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: اختلال های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

کودک آزاری جسمی

Child Physical Abuse Child Physical Abuse Child Physical Abuse, Confirmed ۹۹۵٫۵۴ (T74.12XA) Initialencounter ۹۹۵٫۵۴ {T74.12XD) Subsequent encounter Child Physical Abuse, Suspected ۹۹۵٫۵۴ (T76.12XA) Initialencounter ۹۹۵٫۵۴ (T76.12XD) Subsequent encounter Other Circumstances Related to Child Physical Abuse V61.21 (Z69.010) Encounter for mental health services for victim of child abuse by parent V61.21 (Z69.020) Encounter for mental health […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: اختلال های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

مشکل إبراز احساسات در خانواده

High Expressed Emotion Level Within Family مشکل إبراز احساسات در خانواده Dsm5 دکتر جلال مرادی مرکز روانشناسی و مشاوره راز ???? صوتی https://t.me/razmosaver/4987 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: اختلال های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

اختلال های مرتبط با جدایی یا طلاق

Disruption of Family by Separation or Divorce اختلال های مرتبط با جدایی یا طلاق Dsm5 دکتر جلال مرادی مرکز روانشناسی و مشاوره راز صوتی https://t.me/razmosaver/4969 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: اختلال های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

پریشانی روابط با همسر یا شریک جنسی

Relationship Distress With Spouse or Intimate Partner پریشانی روابط با همسر یا شریک جنسی Dsm5 دکتر جلال مرادی مرکز روانشناسی و مشاوره راز صوتی https://t.me/razmosaver/4958 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: اختلال های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←
برگه 1 از 9 12345»