مقالات

آرشیو برای تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

روانشناسی کسب ثروت

  روانشناسی کسب ثروت بر اساس داستان زندگی ارکان ثروتمند ترین مرد بابل دکتر جلال مرادی با اقتباس از کتاب ساموئل کلاسون بخش اول https://www.instagram.com/tv/BsWB9B7HdI6/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1p7swlmzedi1w بخش دوم https://www.instagram.com/tv/BsXPv9WHhwW/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=3vtrokbf537t بخش سوم پایانی https://www.instagram.com/tv/BsXWGzjHhHJ/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1pgvjuo19zuj2 تهران خیابان نلسون ماندلا (جردن) نبش خیابان تندیس پ ١۵١ طبقه ۴ واحد ١٣ ٠٢١٢۶٢٠٢٩٧٠ ٠٢١٢۶٢٠٢٩٧٢ ارتباط بامتخصصان: info@razmoshaver.com @razmoshaver1 سایت: http://www.razmoshaver.com/ 0 […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: بیشتر بدانیم& بیشتر ببینیم, بیشتر بدانیم& بیشتر بخوانیم, پرسش و پاسخ, تحلیل, تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم, مصاحبه ها

ارسال دیدگاه (۰) ←

راحت ابزار علاقه کنید

📌بعضی حرف ها رو باید قبل از اینکه خیلی دیر بشه بگی : ▪️مثل دوستت دارم، ▪️مثل عاشقتم، ▪️مثل اشتباه کردم، ▪️مثل منو ببخش… بعدش که دیر بشه، صدبارم بگی فایده نداره!!!!!!!؟؟؟؟؟ دکتر جلال مرادی تهران خیابان نلسون ماندلا (جردن) نبش خیابان تندیس پ ١۵١ طبقه ۴ واحد ١٣ ٠٢١٢۶٢٠٢٩٧٠ ٠٢١٢۶٢٠٢٩٧٢ ارتباط بامتخصصان: info@razmoshaver.com @razmoshaver1 […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: پیام راز, تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم, رضایت زناشویی, مهارت های زندگی

ارسال دیدگاه (۰) ←

پیشگیری از ایدز

  انتقال جنسی ایدز بین زنان کشور ۱۰ برابر شده است رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران: 🔹از دو سال پیش اصلی ترین راه انتقال ایدز در کشور تماس جنسی است. 🔹زمانی انتقال این بیماری ۹۷ درصد در معتادان مرد و ۳ درصد در زنان معتاد بود، اما طی دو سال اخیر تعداد زنان مبتلا از […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: بیشتر بدانیم& بیشتر بخوانیم, پیام راز, تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم, روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

طرح مرغی بیل گیتس

  🔰🔰🔰 راهکار مرغی بیل گیتس برای ریشه کنی فقر مطلق در جهان 💠 اواسط سال ۲۰۱۶ بود که بیل گیتس در طبقه ۶۸ یک آسمان خراش در نیویورک با قرار دادن قفس بزرگی که در آن مرغ ها مشغول دانه خوردن بودند؛ از شراکت بنیاد خیریه خود یعنی Bill & Melinda Gates و بنیاد […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: بیشتر بدانیم& بیشتر بخوانیم, تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

به این دلایل ازدواج نکنید!!!!!

قبل از ازدواج : ۱- به قصد اصلاح کسی ازدواج نکنید و فراموش نکنید ازدواج درمانگاه نیست چشمتان را خوب باز کنید ببینید آیا با همین خواستگارتان بدون هیچ تغییر و اصلاحی در رفتارش، عقایدش، وضع علمی و مالی‌اش می توانید زندگی کنید یا نه؟ ۲- از سر ترحم ، کمک و دستگیری با کسی […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: پیام راز, تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم, مهارت های زندگی

ارسال دیدگاه (۰) ←

مخالفت با ازدواج کودکان و مهریه و تصمیم های نابجا

برای رسیدن به عدالت انسانی و ارتقای کرامت انسانی : به ازدواج به عنوان یک توافق انسانی بنگریم و أشکال مختلف مانند ازدواج کودکان، انتخاب های ناخواسته و مهریه های نابجا پرهیز کنیم.  دکتر جلال مرادی  0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

ارتقای کرامت انسانی

برای رسیدن به عدالت انسانی و ارتقای کرامت انسانی : بایستی به هر نوع تبعیض انسانی و جنسیتی در جامعه پایان  داد.  دکتر جلال مرادی لطفا فایل صوتی را در کانال مرکز روانشناسی راز منا بشنویید.  https://t.me/razmosaver/7608 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

تحلیل ترویج فرهنگ همزیستی

برای آمـوزش توسـعۀ پایـدار و ترویـج شـیوه های زندگـی پایـدار، حقـوق بشـر، تسـاوی جنسـیتی، ترویـج فرهنـگ صلـح و نبـود خشـونت، شـهروندی جهانـی واحتـرام بـه تنـوع فرهنگـی و مشـارکت فرهنـگی ضروری است. دکتر جلال مرادی لطفا فایل صوتی را در کانال مرکز روانشناسی راز منا بشنویید. https://t.me/razmosaver/7517 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

افزایش سواد در جامعه

تلاش کنیم& دنیایی بهتر بسازیم.  برای تضمیـن آمـوزش بـا کیفیـت، برابـر و فراگیـر و ترویـج فرصتهای یادگیـری: تعریف جدیدسواد و اموزش سوادعاطفی، ارتباطی، مالی، تربیتی، رسانه ای و رایانه برای افزایش توان أقشار إلزامی است.  دکتر جلال مرادی فایل صوتی را در کانال روانشناسی راز منا بشنویید.   https://t.me/razmosaver/7435   0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

بایستی نابرابریهـای جنسـیتی در آمـوزش ریشه کن شود

تلاش کنیم& دنیایی بهتر بسازیم.  برای تضمیـن آمـوزش بـا کیفیـت، برابـر و فراگیـر و ترویـج فرصتهای یادگیـری: بایستی نابرابریهـای جنسـیتی در آمـوزش ریشه کن شود و تضمیـن دسترسـی برابـر بـه همـۀ مقاطـع آمـوزش و تربیـت فّنـی و حرفـه ای بـرای اقشـار آسـیب پذیر، ازجملـه معلـولان ،افـراد بومـی وکودکانی کـه در شـرایط آسـیب پذیر زندگـی میکننـد […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←
برگه 1 از 3 123