مقالات

نقاط ضعف شما اهمیت ندارند.

نقاط ضعف شما اهمیت ندارند. 🔘نقاط ضعفتان را بپذیرید ولی نگران آنها نباشید. تنها نقاط قوت شما هستند که اهمیت دارند. روی آنها تمرکز کنید و آنها را پرورش دهید. WHO

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: پیام راز

ارسال دیدگاه (۰) ←

اعضا خانواده مهمترین آدم های زندگی شما هستند.

اعضا خانواده مهمترین آدم های زندگی شما هستند. 🔘این ها تنها افرادی هستند که به شما اهمیت می دهند. رفتار خوبی با آنها داشته باشید و قدردان حمایت هایشان باشید. WHO

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: پیام راز

ارسال دیدگاه (۰) ←

دوستان آنلاین شما دوستان واقعی نیستند.

دوستان آنلاین شما دوستان واقعی نیستند. متاسفانه حقیقت دارد. بسیاری از این دوستان اصلا اهمیتی برای مشکلات شما قایل نیستند و وقتی به کمک آنها نیاز دارید در دسترس نخواهند بود. WHO

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: پیام راز

ارسال دیدگاه (۰) ←

زندگی خیلی وقت است شروع شده است.

زندگی خیلی وقت است شروع شده است. در زندگی چیزی به نام دور آزمایشی وجود ندارد. تصمیمات شما سرنوشت ساز هستند و راهی برای برگشت و تصحیح آنها وجود ندارد. WHO

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: پیام راز

ارسال دیدگاه (۰) ←
برگه 5 از 59 «34567»