مقالات

آرشیو برای مرداد, ۱۳۹۷

مخالفت با ازدواج کودکان و مهریه و تصمیم های نابجا

برای رسیدن به عدالت انسانی و ارتقای کرامت انسانی : به ازدواج به عنوان یک توافق انسانی بنگریم و أشکال مختلف مانند ازدواج کودکان، انتخاب های ناخواسته و مهریه های نابجا پرهیز کنیم.  دکتر جلال مرادی  0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

ارتقای کرامت انسانی

برای رسیدن به عدالت انسانی و ارتقای کرامت انسانی : بایستی به هر نوع تبعیض انسانی و جنسیتی در جامعه پایان  داد.  دکتر جلال مرادی لطفا فایل صوتی را در کانال مرکز روانشناسی راز منا بشنویید.  https://t.me/razmosaver/7608 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

تحلیل ترویج فرهنگ همزیستی

برای آمـوزش توسـعۀ پایـدار و ترویـج شـیوه های زندگـی پایـدار، حقـوق بشـر، تسـاوی جنسـیتی، ترویـج فرهنـگ صلـح و نبـود خشـونت، شـهروندی جهانـی واحتـرام بـه تنـوع فرهنگـی و مشـارکت فرهنـگی ضروری است. دکتر جلال مرادی لطفا فایل صوتی را در کانال مرکز روانشناسی راز منا بشنویید. https://t.me/razmosaver/7517 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

سوگ رابطه ( صمیمیت / انزوا)

جنسیت: زن وضعیت تاهل: مجرد سال تولد: ۰۱/۰۶/۱۳۷۵ موضوع: روانشناسی متن سوال : سلام ، من دخترى ٢٣ ساله هستم .سال پیش با پسرى آشنا شدم که پنج سال از خودم بزرگتر بود و خیلى افکار خوبى داشت .از رفتارش ، بینشش ، عقایدش ، کارهایى که میکرد ، طرز زندگیش و شخصیتش خوشم اومد […]

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: پرسش و پاسخ

ارسال دیدگاه (۰) ←

تواضع

سلام ایران (رادیو ایران) همراهان عزیز مطالب کارشناسی دکتر جلال مرادی را در برنامه سلام ایران  شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۶:۳۰-۷:۵۵ را دنبال کنید. – در کلام تواضع اما در، گذشت خطاها پیشقدم باشیم http://public.iranseda.ir/iran/VideoDetails/?m=015116&n=244982 در کانال رادیو ایران ما رو دنبال کنید.  0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: پیام راز, مصاحبه ها

ارسال دیدگاه (۰) ←

افزایش سواد در جامعه

تلاش کنیم& دنیایی بهتر بسازیم.  برای تضمیـن آمـوزش بـا کیفیـت، برابـر و فراگیـر و ترویـج فرصتهای یادگیـری: تعریف جدیدسواد و اموزش سوادعاطفی، ارتباطی، مالی، تربیتی، رسانه ای و رایانه برای افزایش توان أقشار إلزامی است.  دکتر جلال مرادی فایل صوتی را در کانال روانشناسی راز منا بشنویید.   https://t.me/razmosaver/7435   0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تلاش کنیم& دنیایی بهتر بساریم

ارسال دیدگاه (۰) ←

معجزه اغوش

بیشتر بدانیم&بیشتر بشنوییم معجزه اغوش دکتر جلال مرادی مرکز روانشناسی و مشاوره راز منا https://t.me/razmosaver/7428 ‎ فایل صوتی را در کانال مرکز بشنویید   0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: بیشتر بدانیم& بیشتر بخوانیم, مصاحبه ها

ارسال دیدگاه (۰) ←