مقالات

آرشیو برای خرداد, ۱۳۹۶

مهارتهای کلیدی دهگانه در افق ۲۰۲۰ (هوش عاطفی)

مهارتهای کلیدی دهگانه در افق ۲۰۲۰ هوش عاطفی دکتر جلال مرادی مرکز روانشناسی و مشاوره راز صوتی https://t.me/razmosaver/5534 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: مهارت های زندگی, مهارت های زندگی

ارسال دیدگاه (۰) ←

أیا نامزد های مورد نظر شما سواد سیاسی و اجتماعی دارند؟

سواد سیاسی و اجتماعی أیا نامزد های مورد نظر شما سواد سیاسی و اجتماعی دارند؟ همدلی خدمت مداری توسعه و بهبود روابط نفوذ در قدرت اگاهی سیاسی دکتر جلال مرادی صوتی https://t.me/razmosaver/5491 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: تحلیل, مصاحبه ها

ارسال دیدگاه (۰) ←

مهارتهای کلیدی دهگانه در افق ۲۰۲۰(مهارت هماهنگی و سازگاری اجتماعی)

مهارتهای کلیدی دهگانه در افق ۲۰۲۰ مهارت هماهنگی و سازگاری اجتماعی دکتر جلال مرادی مرکز روانشناسی و مشاوره راز صوتی https://t.me/razmosaver/5482 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: مهارت های زندگی, مهارت های زندگی

ارسال دیدگاه (۰) ←

مهارتهای کلیدی دهگانه در افق ۲۰۲۰(مهارت های ارتباطی)

مهارتهای کلیدی دهگانه در افق ۲۰۲۰ مهارت های ارتباطی دکتر جلال مرادی مرکز روانشناسی و مشاوره راز صوتی https://t.me/razmosaver/5463 0 0

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: مهارت های زندگی

ارسال دیدگاه (۰) ←