مقالات

آرشیو برای مرداد, ۱۳۹۵

تاثیر بازی بر کودکان

تاثیر بازی بر کودکان

تعریف بازی
انواع بازی
کیدزانیا؟
شهر کودکان
و اهمیت ان

دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
https://telegram.me/razmosaver

توضیحات بیشتر:

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

تحلیل خالق پوکمن گو؛ تفاوت هنر وهم گرایی با اختلال وهم گرایی (اتیسم)

[ Voice message ]
تفاوت اختلال
وهم گرایی با
هنر وهم گرایی

تحلیل خالق پوکمن گو

دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
https://telegram.me/razmosaver

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: اختلال های روانشناسی, روانشناسی, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

اختلال ارتباط اجتماعی

اختلال ارتباط اجتماعی

*اختلال ارتباط
– اختلال گفتاری
– اختلال اوای
– لکنت زبان
– اختلال ارتباط اجتماعی

دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز

https://telegram.me/razmosaver

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

سواد مالی(گذر از فقر)

سواد مالی(گذر از فقر)

راهکار
– سرمایه گذاری
– پس انداز
– مدیریت مصرف
موانع:
– تفکر منفی
– باورهای غلط

دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
https://telegram.me/razmosaver

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

علل تمایل به تغییرجنسیت

علل تمایل به تغییرجنسیت

اختلال شخصیت
اختلال بالینی
هویت جنسیتی
اشفتگی جنسیتی

تشخیص

دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
https://telegram.me/razmosaver

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: اختلال های روانشناسی, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

ملاک ها و پیش شرط های ازدواج

[ Voice message ]
ملاک ها و پیش شرط های
ازدواج

دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
https://telegram.me/razmosaver

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: رضایت زناشویی, فیلم های روانشناسی, مهارت های زندگی

ارسال دیدگاه (۰) ←

استرس

[ Voice message ]
استرس
سطح ١ بی خیالی
سطح ٢ معمولی
سطح ٣ موفقیت
سطح ۴ فرسودگی
سطح ۵ فوبی

دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
https://telegram.me/razmosaver

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: اختلال های روانشناسی, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۰) ←

بازی پوکمن گو اسیب شناسی روانی اجتماعی

[ Voice message ]
بازی پوکمن گو

اسیب شناسی روانی اجتماعی

دکتر جلال مرادی
مرکز روانشناسی و مشاوره راز
https://telegram.me/razmosaver

ادامه نوشته ←

نوشته شده در گروه: پیام راز, تحلیل, فیلم های روانشناسی

ارسال دیدگاه (۱) ←
برگه 1 از 3 123