مقالات

پول بهتر است یا سواد مالی؟!

پول بهتر است یا سواد مالی؟!

‍🔹اگر شما هم فکر می‌کنید پول حلال مشکلات است کاملا در اشتباه هستید. پول، حلال مشکلات نیست، بلکه سواد مالی حلال مشکلات است.
سواد مالی یعنی اینکه بتوانید منابع مالی خود را به گونه‌ای مدیریت کنید که در طول عمر امنیت مالی داشته باشید.

🔹سواد مالی یک سواد اجرایی است. سواد تئوریک و با کاربردهای دانشگاهی نیست و البته که سواد مالی موشک هوا کردن هم نیست و نیاز به تحصیلات دانشگاهی ندارد.

🔹گزارشات بین المللی می گویند ایران در رده بسیار ضعیفی از این منظر می باشد. به طوریکه تنها ٢٠٪‏ از مردم ایران سواد مالی دارند!

🔹یمن با ١٣٪‏ و افغانستان با ١۴٪‏ در قعر جدول هستند. علیرغم اینکه چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست اما تنها ٢٨٪‏ از مردمش سواد مالی دارند!
حتی مردم عراق با ٢٧٪‏ وضعش از ایران و ترکیه(٢۴٪) بهتر است. ٣١٪‏ از اهالی حجاز نیز سواد مالی دارند. ۶۶٪‏ از مردم آلمان و ۵٧٪‏ آمریکایی ها هم سواد مالی دارند.
سواد مالی سه کشور اول دنیا هم با ٧١٪‏ دانمارک، سوئد و نروژ می باشد.

@morvaridPSY

نوشته شده در گروه: پیام راز, روانشناسی, مقاله

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه