مقالات

دومین جشنواره روانشناسی و مشاوره ؛ همزمان با روز جهانی روانشناسی

Related image

دومین جشنواره روانشناسی و مشاوره ؛ همزمان با روز جهانی روانشناسی در ایوان شمس برگزار شد.
سازمان بهزیستی کشور
فروردین ٢٢/٠١/١٣٩٧
سخنرانی های مهم:

صوتی
????????????????
خانم دکتر فاطمه عباسی : رئیس توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی
گزارش خدمات سازمان بهزیستی
https://t.me/razmosaver/6334

اقای دکتر أنوشیروان محسنی بند پی: معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی
اهمیت سلامت در جامعه
https://t.me/razmosaver/6335

اقای دکتر ابراهیم مداحی: رئیس کمسیون نخبگان مجمع تشخیص مصلحت
برنامه ریزی در حوزه سلامت
https://t.me/razmosaver/6336

اقای حسن فتحی (کارگردان ) : روانشناس و کارگردان (خالق سریال شهرزاد)
اسیب شناسی غم در جامعه
https://t.me/razmosaver/6337

اقای دکتر براتی سده : یکصدمین سال روانشناسی در ایران
https://t.me/razmosaver/6338

اقای دکتر زمانی

سخنرانی: تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و إقلیمی : مداخلات روانشناختی
https://t.me/razmosaver/6339

اقای دکتر بوالهری

سخنرانی: تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و إقلیمی : مداخلات روانشناختی

https://t.me/razmosaver/6340

https://t.me/razmosaver

نوشته شده در گروه: پیام راز, مصاحبه ها

ارسال دیدگاه (۰) ↓

ارسال دیدگاه